จัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 10 รายการ