จ้างซ่อมชุดระบบสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

มกราคม 16, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดระบบสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน ๑ ชุด (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤศจิกายน 8, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดระบบสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน ๑ ชุด (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
ธันวาคม 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดระบบสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน ๒ ชุด (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง