จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน

กรกฎาคม 31, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
กรกฎาคม 5, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มิถุนายน 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 22, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน ๑ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 20, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง