จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร หมายเลขทะเบียน 40-0860 ปทุมธานี