จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน

ตุลาคม 19, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 6, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มีนาคม 2, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มีนาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
กรกฎาคม 10, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มีนาคม 21, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง