จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต-535 ปทุมธานี