จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน

กุมภาพันธ์ 21, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 1, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มิถุนายน 8, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 29, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 26, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 17, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ หมายเลขทะเบียน 95-5142 กรุงเทพฯ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
กรกฎาคม 20, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 26, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
กุมภาพันธ์ 7, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]