จ้างซ่อมรถราชการ รถอีแต๋นดั๊ม และรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๓ คัน