ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ

กรกฎาคม 11, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
กุมภาพันธ์ 20, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
กรกฎาคม 12, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]