ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กุมภาพันธ์ 11, 2021

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอาคารสถานที่

ธันวาคม 25, 2020

ประกาศกองอาคารสถานที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายยานพาหนะ

กรกฎาคม 12, 2019

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป