วิศวกร

มีนาคม 12, 2024

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 8, 2024

ขอเลื่อนวันประกาศ ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอ […]