สอบสัมภาษณ์

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]
มีนาคม 29, 2021

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

มีนาคม 15, 2021

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว