เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง

มิถุนายน 23, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 18, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานฝ่ายภูมิทัศน์ หลักสูตร การบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช […]
กรกฎาคม 19, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานฝ่ายยานพาหนะ หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการให้บริการที่ดีในงานพาหนะ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช […]