ลูกจ้างชั่วคราว

กันยายน 9, 2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายจัดการพลังงานและความยั่งยืน และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12-2565 ประกาศรับสมัครลูกจ […]
กันยายน 1, 2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายอาคารสถานที่และฝ่ายภูมิทัศน์

10-2565 ประกาศรับสมัครลูกจ […]
ธันวาคม 24, 2021

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายภูมิทัศน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายยานพาหนะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]