เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์

ตุลาคม 31, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน ๑๑ รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 25, 2023

ประกาศราคากลางเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อโครงการ  เช่าเต็นท์ พั […]
ตุลาคม 24, 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน ๑๑ รายการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 6, 2023

ประกาศราคากลางเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อโครงการ  เช่าเต็นท์ พั […]
กุมภาพันธ์ 1, 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 14, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช […]
มิถุนายน 21, 2019

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเ […]