ประกาศราคากลาง

ตุลาคม 25, 2023

ประกาศราคากลางเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อโครงการ  เช่าเต็นท์ พั […]
สิงหาคม 23, 2023

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุก […]
กุมภาพันธ์ 16, 2023

ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มแสดงความยินดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 3 ซุ้ม จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อโครงการ จ้างทำซุ้มแสดง […]
กุมภาพันธ์ 15, 2023

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุ […]
กุมภาพันธ์ 15, 2023

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุ […]
กุมภาพันธ์ 14, 2023

ประกาศราคากลางจัดจ้างเครื่องจักร จำนวน 10 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

1.  โครงการ จัดจ้างเครื่อง […]
กุมภาพันธ์ 14, 2023

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริ […]
กุมภาพันธ์ 14, 2023

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

1.  โครงการ จัดซื้อวัสดุ จ […]